ความสำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันเป็นการลงทุนในอนาคตที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความสุขทางเศรษฐกิจสำหรับตัวเอง และมันยังสามารถนำไปสู่การสร้างอาชีพและโอกาสทางอาชีพให้แก่คนอื่นๆ ด้วย แรกเริ่มอาจดูยากและท้าทาย แต่ความท้าทายนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การทำธุรกิจนั้นมีความสนุกสนาน ความรู้สึกที่ได้จากการทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ เป็นความรู้สึกที่ไม่มีอะไรเทียบเท่า ทำธุรกิจใหม่ยังสร้างโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในด้านอื่นๆ ของชีวิตคุณได้ คุณจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการการเงิน การวางแผนธุรกิจ การจัดการคน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอาชีพอื่นๆ ได้ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศ […]

Read more →

วิธีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทันที แต่ต้องมีขั้นตอนหลายๆขั้นที่ต้องพิจารณา ต่อไปนี้คือวิธีการที่ท่านจะต้องดำเนินการ ขั้นแรกคือการทำความเข้าใจในธุรกิจที่ท่านต้องการทำ เริ่มจากการศึกษาตลาด คู่แข่ง และลูกค้าที่คาดว่าจะให้บริการ การทำความเข้าใจในความต้องการและความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้เราสร้างสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ ขั้นที่สองคือการเรียบเรียงแผนธุรกิจ แผนธุรกิจควรจะเรียบเรียงข้อมูลทางการเงิน ตลาด การทำการตลาด และแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เราควรจะมีแผนที่ชัดเจนและสามารถปรับแต่งได้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ขั้นที่สามคือการหาทุน การหาทุนสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการยื่มเงินจากธนาคาร หาผู้ลงทุน หรือใช้เงินออมของตัวเอง การหาทุนที่เหมาะสมจะทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามที่วางแผนไว้ […]

Read more →

แผนสำรองในการแก้ปัญหา

เป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจมีโอกาสเกิดปัญหาได้ตลอดเวลา ทุกสิ่งไม่มีทางเป็นดังใจคิดอยู่แล้ว การมีแผนสำรองที่ดีจะช่วยให้คุณเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ ความคิดท้อถอยไม่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง ทั้งนี้คำว่าแผนสำรองไม่ได้หมายถึงต้องคิดหนักในทุกเรื่อง แต่อาจมองเฉพาะมุมที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนของตนเองแล้วพยายามเพิ่มแนวคิดเพื่อแก้ไขเอาไว้เสมอ เช่น ศึกษาแนวทางการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากกว่า 1 แห่ง มองหาช่องทางการขายใหม่หากช่องทางแรกไม่ตอบโจทย์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือ 3 สิ่งที่คุณต้องมีไว้เสมอเมื่อคิดเริ่มต้นทำธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใดก็ตาม เพราะถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นจริง เมื่อทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยดีแล้วก็ค่อย ๆ […]

Read more →

ความรู้ในการทำธุรกิจ

ต้องมั่นใจว่าคุณมีความรู้ในการทำธุรกิจมากพอ ไม่ใช่แค่ประเภทสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ยังต้องครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย ทั้งนี้ยังอาจเพิ่มเติมความรู้ส่วนอื่นเข้ามาได้เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนแบบคล่องตัวมากที่สุด ยิ่งมีการพัฒนาความรู้มากเท่าไหร่ก็ได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งเสมอ

Read more →

การทำธุรกิจเล็ก ๆ

อยากเริ่มต้นทำธุรกิจเล็ก ๆ ของตนเอง นี่คือสิ่งที่ต้องมี หากคุณคือคนหนึ่งที่วางแผนอยากมีธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตนเอง อาจมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นอยู่พอสมควร แต่ไม่แน่ใจว่าหากจะเปลี่ยนเป็นธุรกิจต้องทำอย่างไรบ้าง นี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ย้ำว่า “ต้องมี” เพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมโอกาสเติบโตในอนาคต เงินทุนและการลงทุนในสิ่งที่เหมาะสม ปฏิเสธไม่ได้ว่าในการทำธุรกิจประเภทใดก็ตาม “เงินทุน” คือหัวใจหลักที่พร้อมช่วยให้ทุกสิ่งเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำถามคือแหล่งเงินทุนมาจากไหนบ้าง? คุณต้องไล่เรียงให้ชัดว่าตอนนี้ตนเองสามารถหาเงินทุนได้จากที่ใด เช่น […]

Read more →

ภาษีมรดกที่จอดรถ

การจัดการที่จอดรถเป็นที่นิยมในฐานะการลงทุนที่เริ่มต้นได้ง่าย แต่ที่จอดรถต้องเสียภาษีมรดก คุณจะจ่ายภาษีมรดกเท่าไร?ประการแรก ภาษีมรดกเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้รับมรดกทราบว่าผู้ครอบครองทรัพย์สินเสียชีวิต จำนวนภาษีที่ต้องชำระนั้นสัมพันธ์กับจำนวนมรดกโดยประมาณการสืบทอดที่จอดรถไม่มีข้อยกเว้น และจำนวนภาษีจะพิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินที่สืบทอดมา หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินและหากคุณเช่าที่ดินให้กับคนอื่น มันจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ไม่มีปัญหาในการคิดว่าจำนวนภาษีจะถูกกำหนดโดยประมาณตามมูลค่าของที่ดินอย่างไรก็ตาม มีวิธีการลดจำนวนภาษี เช่น หากคุณปูที่จอดรถด้วยแอสฟัลต์จะถือว่าเป็นโครงสร้างและภาษีจะลดลงเป็นกรณีพิเศษ หากมีความรู้ดังกล่าวก็จะใช้ที่ดินได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าคิดเรื่องการใช้ที่ดินกับการกระทำก็พอ

Read more →

บริหารจัดการที่จอดรถรายแบบรายเดือน

การจัดการที่จอดรถเป็นที่นิยมเพราะมีไม่ต้องใช้เงินทุนมากและเริ่มต้นได้ง่าย แต่อะไรเป็นสาเหตุของการขาดทุน ประการแรกมีความเป็นไปได้ว่าผู้ขับขี่ไม่มีความต้องการที่จอดรถ ไม่ว่าที่ดินจะใหญ่แค่ไหน หากผู้ขับขี่ไม่ต้องการที่จะจอดรถในที่ที่นั้น เพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นประการต่อไปคือ การธรรมเนียมนั้นมีราคาที่ถูกเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจ้างคนอื่นให้จัดการดูแล อาจเป็นไปได้ว่าการจัดการอาจจะไม่ดี หากลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจ ก็ไม่ต้องการที่จะใช้อีกต่อไป ในกรณีของที่จอดรถรายเดือน มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม หรือมียอดค้างชำระจำนวนมาก

Read more →

วิธีการนำที่ดินเปล่ามาบริหารจัดการที่จอดรถ

การจัดการที่จอดรถเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างง่ายในการเริ่มต้น แต่ถ้าคุณมีพื้นที่ว่าง คุณสามารถเริ่มต้นได้ถูกกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดที่ควรทราบ จะใช้พื้นที่ว่างในการจัดการที่จอดรถได้อย่างไร?ประการแรก ข้อดีของการใช้ที่ดินเปล่าคือต้นทุนเริ่มต้นต่ำมาก หากคุณคิดไปในทิศทางของการลดต้นทุน คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเงินหลายหมื่นเยนอีกทั้งแม้พื้นที่จะน้อยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าทำเลดีก็อาจทำกำไรได้สูงกว่าในทำเลที่เล็กกว่านอกจากนี้ หากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปด้วยดี คุณสามารถออกจากการจัดการที่จอดรถได้ทันทีและเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากข้อเสียคือยากที่จะทำกำไรได้มากคุณจะต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดการของคุณด้วย มีระบบที่จอดรถแบบหยอดเหรียญและระบบที่จอดรถแบบรายเดือน ควรเลือกแบบที่เหมาะกับคุณมาบริหารที่จอดรถให้ดีมีกำไรกันเถอะ

Read more →

การรวมตัวของการจัดการที่จอดรถ

การจัดการที่จอดรถมีชื่อเสียงในด้านต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำ แต่เป็นการลงทุนที่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ แล้วจะรวมกันได้อย่างไร?ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจเลือกประเภทของที่จอดรถ มีสองประเภทหลัก: ที่จอดรถรายเดือนและที่จอดรถแบบหยอดเหรียญคุณสมบัติของที่จอดรถรายเดือนคือต้นทุนเริ่มต้นต่ำและคุณสามารถรับรายได้ที่มั่นคงทุกเดือนคุณลักษณะของการจอดรถแบบหยอดเหรียญคือต้นทุนเริ่มต้นสูง แต่ถ้าไปได้ดี คุณสามารถทำกำไรได้สูงข้อดีของการรวมที่จอดรถเหล่านี้คืออะไร? นั่นหมายความว่าเมื่อคุณมีรายได้ตั้งแต่ 9 ล้านเยนขึ้นไปก็จะถูกมาตรการทางภาษี คุณสามารถลดภาษีและเพิ่มรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งได้นอกจากนี้ เมื่อรับมรดก จุดที่คุณสามารถแจกจ่ายหุ้นจำนวนหนึ่งโดยไม่ต้องเสียภาษีก็เป็นข้อได้เปรียบเช่นกันอย่างไรก็ตาม เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีของการรวมเข้าด้วยกันและมุ่งสู่การจัดการที่จอดรถที่สะดวกสบายกันเถอะ

Read more →

การเซ้งคือ

มีหลายคนที่รู้จักคำว่า “การเซ้ง” แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าคำนี้หมายถึงอะไรโดยเฉพาะ แล้วมันคืออะไรกันแน่? สถานที่ที่เอาไว้ประกอบกิจการค้านั้นได้ทำการปล่อยเช่า โดยอาจจะมีการทิ้งโครงสร้างภายในร้าน การตกแต่งต่างๆ อุปกรณ์ของผู้ให้เซ้ง เป็นต้น ไว้แบบเดิม ทำให้ผู้เซ้งที่ต้องการประกอบกิจการที่เหมือนกันนั้น สามารถใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมได้ โดยที่ไม่ได้ไปติดตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการ win-win สำหรับผู้ที่ผู้ให้เซ้งเพราะไม่ต้องยุ่งยากในการถอดอุปกรณ์ การเซ้งนั้นก็มีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือสามารถลดต้นทุนของการเริ่มต้นของกิจการการค้าได้ และการได้ลูกค้าเดิมของผู้ปล่อยเซ้ง ซึ่งลูกค้ายังมีความสะดวกสบาย […]

Read more →