บริหารจัดการที่จอดรถรายแบบรายเดือน

การจัดการที่จอดรถเป็นที่นิยมเพราะมีไม่ต้องใช้เงินทุนมากและเริ่มต้นได้ง่าย แต่อะไรเป็นสาเหตุของการขาดทุน

ประการแรกมีความเป็นไปได้ว่าผู้ขับขี่ไม่มีความต้องการที่จอดรถ ไม่ว่าที่ดินจะใหญ่แค่ไหน หากผู้ขับขี่ไม่ต้องการที่จะจอดรถในที่ที่นั้น เพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็น
ประการต่อไปคือ การธรรมเนียมนั้นมีราคาที่ถูกเกินไป

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจ้างคนอื่นให้จัดการดูแล อาจเป็นไปได้ว่าการจัดการอาจจะไม่ดี หากลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจ ก็ไม่ต้องการที่จะใช้อีกต่อไป ในกรณีของที่จอดรถรายเดือน มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม หรือมียอดค้างชำระจำนวนมาก