อะไรคือสาเหตุที่ทำให้การจัดการที่จอดรถเป็นสีแดง?

การจัดการที่จอดรถเป็นที่นิยมเพราะมีราคาถูกและเริ่มต้นได้ง่าย อะไรเป็นสาเหตุของการขาดดุล?
ประการแรกมีความเป็นไปได้ที่ไม่มีความต้องการที่จอดรถ ไม่ว่าที่ดินจะใหญ่แค่ไหน หากคุณไม่ต้องการจอดรถที่นั่น ก็ไม่มีความจำเป็นในการจอดรถ
นอกจากนี้ ภาษีทรัพย์สินอาจสูงกว่าที่คาดไว้ การคำนวณภาษีที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ
นอกจากนี้ หากคุณปล่อยให้บริษัทจัดการ ยังมีความเป็นไปได้ที่การจัดการของบริษัทจัดการไม่ดี หากลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจ ก็ไม่เป็นไร หากไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
ในกรณีของที่จอดรถรายเดือน มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม มาอภิปรายกันให้ถูกต้อง
พยายามที่จะไม่อยู่ในสีแดงและทำกำไร