แผนสำรองในการแก้ปัญหา

เป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจมีโอกาสเกิดปัญหาได้ตลอดเวลา ทุกสิ่งไม่มีทางเป็นดังใจคิดอยู่แล้ว การมีแผนสำรองที่ดีจะช่วยให้คุณเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ ความคิดท้อถอยไม่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง ทั้งนี้คำว่าแผนสำรองไม่ได้หมายถึงต้องคิดหนักในทุกเรื่อง แต่อาจมองเฉพาะมุมที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนของตนเองแล้วพยายามเพิ่มแนวคิดเพื่อแก้ไขเอาไว้เสมอ เช่น ศึกษาแนวทางการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากกว่า 1 แห่ง มองหาช่องทางการขายใหม่หากช่องทางแรกไม่ตอบโจทย์ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือ 3 สิ่งที่คุณต้องมีไว้เสมอเมื่อคิดเริ่มต้นทำธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใดก็ตาม เพราะถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นจริง เมื่อทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยดีแล้วก็ค่อย ๆ ต่อยอดพัฒนาตามแนวทางที่คิดไว้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก