การเซ้งคือ

มีหลายคนที่รู้จักคำว่า “การเซ้ง” แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าคำนี้หมายถึงอะไรโดยเฉพาะ แล้วมันคืออะไรกันแน่?

สถานที่ที่เอาไว้ประกอบกิจการค้านั้นได้ทำการปล่อยเช่า โดยอาจจะมีการทิ้งโครงสร้างภายในร้าน การตกแต่งต่างๆ อุปกรณ์ของผู้ให้เซ้ง เป็นต้น ไว้แบบเดิม

ทำให้ผู้เซ้งที่ต้องการประกอบกิจการที่เหมือนกันนั้น สามารถใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมได้ โดยที่ไม่ได้ไปติดตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการ win-win สำหรับผู้ที่ผู้ให้เซ้งเพราะไม่ต้องยุ่งยากในการถอดอุปกรณ์

การเซ้งนั้นก็มีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือสามารถลดต้นทุนของการเริ่มต้นของกิจการการค้าได้ และการได้ลูกค้าเดิมของผู้ปล่อยเซ้ง ซึ่งลูกค้ายังมีความสะดวกสบาย หรือผูกพันกับร้านเดิม

แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกัน เป็นจุดที่ต้องเอาชนะปัญหาที่ทำให้ผู้ปล่อยเซ้งรายเดิมถอนตัว ผู้ที่เคยเป็นผู้เช่ารายก่อนไม่จำเป็นต้องถอนตัวหากหากการค้านั้นเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่พวกเขามีปัญหาบางอย่างและถอนตัวออกไป หากคุณไม่สามารถเอาชนะความท้าทายนั้นได้ คุณจะต้องถอนตัวเช่นกัน