นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็ปไซต์นี้เหมาะสำหรับศึกษาข้อมูลเริ่มตัวการเริ่มต้นธุรกิจ เช่น การเริ่มต้นหาสถานที่ ความหมายของแฟรนไชส์ เป็นต้น ธุรกิจในประเทศไทยนั้นมีหลายหลากประเภท เว็ปไซต์ได้ทำการยกมาเพียงบ้างส่วนเท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ ของผู้ใช้ตามข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆของข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ทั้งข้อมูลในขณะที่โพสต์ และหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์นี้แล้ว อาจมีกรณีที่ชื่อ เนื้อหา ฯลฯ อาจไม่ตรงกัน