วิธีการเลือกร้านที่จะทำธุรกิจ

มีหลายคนที่ต้องการเริ่มต้นกิจการ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกคุณสมบัติของร้านค้าอย่างไร แล้วเราควรมองหาอย่างไร?

มี 4 เกณฑ์หลักที่ควรคำนึงถึงคือ ที่ตั้ง พื้นที่ มีการอนุญาตให้ตั้งร้านค้าหรือไม่ และแผนการเงิน

ประการแรก สถานที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าคุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดีเพียงใด ถ้าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้คน หรือแม้กระทั้งว่าพื้นที่โดยรอบจะมีผู้คนจำนวนมาก แต่ถ้าไม่มีลูกค้าที่เป็นหมายของเรา การที่คนจะเข้ามาร้านนั้นก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้นทำเลควรเป็นสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากมีอยู่ในบริเวณโดยรอบ

นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงพื้นที่ด้วย ไม่ใช่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดี หรือแคบแล้วต้องหาอะไรพิเศษมาเพิ่ม คิดให้รอบคอบเกี่ยวกับประเภทของร้านค้าที่คุณต้องการทำและตัดสินใจกับขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสม

แน่นอนว่าต้องตรวจสอบว่าพื้นที่นั้น อนุญาตให้เปิดร้านได้หรือไม่

นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่มีอยู่และแผนการเงินต้องให้อยู่ในรูปแบบที่สมเหตุสมผลกับตัวผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจ ถ้ามีการทำเกิดตัว อาจจะให้เกิดการขาดทุนและอาจทำให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้

โดยคำนึงถึงสิ่งนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ร้านค้าที่ดีหรือไม่และดูแลร้านค้าของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น